Chương trình hội viên

Chương trình hội viên "Mua sắm thoả thích - đón taxi về"

Từ ngày 15/10/2014, khách hàng đăng ký trở thành Hội viên TTTM Cantavil Premier sẽ được ưu đãi một thẻ GrabTaxi trị giá 90.000đ (giảm 30.000đ/chuyến, 3 chuyến). Tải miễn phí ứng dụng GrabTaxi ở "App Store“ hoặc ở “Google Play Store“. Hướng dẫn các bước sử dụng tại đây.

Thể lệ chương trình:
  • Khách hàng đăng ký trở thành Hội Viên TTTM Cantavil Premier tại:
        Website: www.cantavilpremiermall.com
        Facebook FB: www.facebook.com/cantavilpremiermall
  • Thẻ HV Cantavil Premier được cấp miễn phí. Sau khi đăng kí và nhận thẻ, Hội Viên có thể sử dụng thẻ ngay.
  • TTTM Cantavil Premier được phép sử dụng các thông tin cung cấp trong phiếu đăng ký. Tất cả dữ liệu của Hội Viên sẽ được giữ bí mật.
Điều kiện của Thẻ Hội Viên Cantavil Premier:
  • Thẻ Hội Viên được sử dụng tại TTTM Cantavil Premier và tại các nơi là đối tác của TTTM Cantavil Premier.
  • Chỉ có TTTM Cantavil Premier có quyền quyết định những điều kiện ưu đãi của Thẻ Hội Viên Cantavil Premier cũng như các điều kiện sử dụng thẻ liên quan đến thời hạn giá trị và các quyền lợi.
  • Thẻ Hội Viên Cantavil Premier thuộc sở hữu của TTTM Cantavil Premier bất kỳ lúc nào cũng có quyền thu hồi thẻ HV nếu HV sử dụng thẻ sai mục đích
* Hãy đăng ký để trở thành hội viên từ hôm nay. Đăng ký tại đây
  Hotline (08) 3821 2184 – Ext: 103
 Website:
www.cantavilpremiermall.com
 Facebook: www.facebook.com/cantavilpremiermall